Na tej stronie używamy Twoich plików cookies oraz podobnych funkcji do prawidłowego działania strony, które są przetwarzane jedynie w tym celu.

PL

W związku z licznymi zapytaniami i stale rosnącą sprzedażą poza granice Polski, z przyjemnością informujemy, że posiadamy dział eksportu, który zajmuje się wysyłką materiałów z naszej oferty za granicę. Obsługujemy głównie rynek Unii Europejskiej oraz region Europy Wschodniej. Jeżeli chcesz kupić materiały w Polsce, a mieszkasz za granicą, zgłoś się do nas. Oferujemy:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji
  • odprawę celną
  • transport ładunku

 

ENG

Due to numerous inquiries and constantly growing sales outside Poland, we are pleased to announce that we have an export department that deals with the shipment of materials from our offer abroad. We mainly serve the European Union market and the region of Eastern Europe. If you want to buy materials in Poland and you live abroad, contact us. We offer:

  • preparation of the necessary documentation
  • customs clearance
  • cargo transportation

 

RUS

В связи с многочисленными запросами и постоянно растущими продажами за пределами Польши, мы рады сообщить, что у нас есть экспортный отдел, который занимается отгрузкой материалов из нашего предложения за границу. В основном мы обслуживаем рынок Европейского Союза и регион Восточной Европы. Если вы хотите купить материалы в Польше и живете за границей, свяжитесь с нами. Мы предлагаем:

  • подготовка необходимой документации с польской стороны
  • таможенное оформление
  • возможность перевозки груза